Doel en missie


De missie van de wereldwinkels is:

 “De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen”.

Doel

Het doel van een Wereldwinkel is, net als iedere andere winkel, om zoveel mogelijk producten te verkopen.

Het verschil zit hem echter in het volgende: In wereldwinkels worden alleen producten verkocht die zijn gemaakt in ontwikkelingslanden en die voldoen aan de eisen van Fair Trade. Een hoge omzet voor de Wereldwinkels betekent namelijk ook een hoge omzet voor de producent die de producten heeft gemaakt.

En dat niet alleen. De producenten hebben het liefst dat Wereldwinkels bij hen blijven kopen. Dan weten ze zeker dat ze werk hebben. Verder heeft een aantal organisaties doelen voor eerlijke handel geformuleerd. En die luiden:

  1. De levensomstandigheden en het welzijn van producenten te verhogen door de toegang tot de markt te verbeteren, door producentenorgani-saties te versterken, door een betere prijs te betalen en door continuïteit in handelsrelaties te bieden.
  2. Ontwikkelingsmogelijkheden voor kansarme producenten te stimuleren, in het bijzonder van vrouwen en inheemse volkeren, en kinderen te beschermen tegen uitbuiting tijdens de productie.
  3. Consumenten bewust te maken van de negatieve gevolgen van de conventionele internationale handel, zodat deze aangezet worden hun koopkracht op positieve wijze uit te oefenen.
  4. Een voorbeeld van partnerschap via handel te stellen, door dialoog, transparantie en respect.
  5. Campagnes te voeren om de regels en de praktijk van de conventionele internationale handel te veranderen.
  6. De mensenrechten te beschermen door sociale rechtvaardigheid, een goede omgang met het milieu en economische zekerheid te bevorderen. Uitgebreidere informatie over Fair Trade kunt u vinden onder het keuzevakje Fair Trade.